Zlý pastýř vede své ovce na porážku

To, co se děje v současné době, je přesně ve stylu satanistického mučení oběti – týrání fyzické i psychické. Oni nechtějí svou oběť zabít hned, ale mají největší požitek z toho, že jí trápí – ze samotného procesu trýznění, trápení a mučení! Z toho oni berou energii, způsobuje jim to radost, rozkoš, vzrušení … Je to choré a zvrácené, ale tam kde běžný člověk už nedokáže zajít (např. zabít člověka, znásilňovat dítě, atd.), tam oni teprve začínají!

Elity tohoto světa – psychopatičtí poskoci zla (prastaré dynastie, královské rodiny, okultní spolky, sionisté, atd.) – uctívají současného pána tohoto světa, SATANA, právě tím, že obětují mučí, zabíjejí, týrají své oběti – hlavně děti! To, čeho jsme svědky v současnosti, je obří celosvětový RITUÁL v maskách/rouškách, kde ti obětovaní na oltáři zla jsme my sami! Naše vlády nás různými formami vydírání vedou k jedinému – přijmout vakcínu … Vedou nás jako tupé stádo určené k porážce, k záhubě, k popravě … Nad nimi stojí Zlý pastýř – ďábel/satan/had/drak/Lucifer – hlavní loutkář celého tohoto bizarního divadla …

Svět se blíží mílovými kroky k poslednímu soudu, kde každý z nás odevzdá svůj účet … Hledejte dobrého pastýře, hledejte Otce/Stvořitele/Boha/YHUH/יהוה, který je tím DOBRÝM PASTÝŘEM vedoucím svůj lid k věčnému životu tam, kde není utrpení, bolest, strádání ani smrt!

Spasitel říká:

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Jan 10:11

Ať vám všem Otec žehná na cestě k Pravdě, k Němu, prameni živé vody a věčného života!