Zákon

Čekám jak mi toto „křesťané“ vysvětlí …
Spravedlivý v řečtině
– Dikaios
Význam:
– dodržování Božích zákonů
– – ctnostný, poctivý, dodržující příkazy Stvořitele