Vyznání víry

Jako autor těchto stránek zde napíšu něco o sobě a o mém pohledu na záležitosti víry neboli vyznání své víry.
Zdůrazňuji, že nepatřím do žádné náboženské organizace, církve, denominace nebo sekty, nepodílím se na skutcích žádného náboženského domu.
Bible je pro mě Božím Slovem a snažím se jí držet ve svém životě. Prošel jsem charismatickými i evangelickými církvemi, ale po špatných zkušenostech jsem z nich odešel. Mám jenom několik bratrů a sester po celé ČR a Slovensku, se kterými se občas scházíme a jsme v kontaktu.
Dobrý nebeský Otec mě vyvedl z různých bludných nauk a očistil od kvasu náboženství i okultních a ezoterických učení. Léta jsem se zabýval hledáním pravdy, zkoumáním historie, politiky, náboženství, atd. a postupně jsem začínal vidět souvislosti v dění ve světě a všude kolem nás. Tak jako každý z nás jsem někdy zabloudil, padnul nebo se zmýlil, ale vždy to bylo pro moje duchovní budování a poučení. Koho Bůh miluje, toho přece vychovává …
O tom, co jsem zjistil při mém životním putování, je právě obsah těchto stránek, na kterých se nacházíte …

Čemu věřím:
V Písmu svatém (Bibli) je mnoho sdělení znázorněno jednoduchými příklady z běžného života pro snadné pochopení.
A to nejdůležitější sdělení je jasně demonstrováno vztahem Otec a Syn, aby nám to bylo zřejmé. Otec přece nemá stejnou autoritu jako syn (v lidské společnosti).
Můžeme si to představit i na příkladu stojícího lidského těla, kdy Otec je hlavou těla/myslí/čelem a Syn je pravou rukou/ramenem/paží/výkonnou mocí.
Když se podíváme na lidské tělo, tak zcela jasně vidíme, že hlava a rameno nejsou ve stejné výšce, tedy nejsou na stejné úrovni!
Stejně tak je Syn podřízený Otci, přišel oslavit Otce a konat to, co slyšel od Otce!
Ano, Otec a Syn jsou jedním, ale duchovně! Syn je totiž naplněn Duchem Svatým – Duchem Stvořitele/Otce/Boha. A Bůh je Duch, viz níže:

J 4:24:Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.


Tímto nám odpadají jak bludy trinitářství, tak i učení o tom, že Otec a Syn jsou jedna osoba. V žádném případě nejsou …

Také věřím, že pravé jméno Stvořitele nebe a země je JeHoVaH (Jehova) a Jeho Syn – můj Král a Spasitel – se jmenuje Jehošua (zkráceně Ješua), ten Pomazaný, Mesiáš, Kristus …