Význam slova „jméno“

Jan 17:6

„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.“

Co je zde myšleno slovem „jméno“?

Řecké slovo Onoma (3686 – kódové označení v Strongově shodě) – „jméno, charakter, sláva, reputace“

Spasitel zjevil pravý a skutečný charakter / povahu Otce těm, které mu Otec ze světa dal.  Kdo jsou ti, které mu Otec dal? Ti, kteří zachovali to, co Otec řekl / přikázal / Slovo.

Slovo / Syn / Cesta = živý a dokonalý příklad se vším všudy.

Hebrejské slovo pro „jméno“ je Shem (8035). Od tohoto slova je odvozeno jiné slovo Shema (8087), které znamená „zvuk“.

Z tohoto můžeme vyvodit, že skutečné „jméno“ / charakter / povahu Otce jeho lid SLYŠÍ srdcem.