Volby

„Kdyby měly volby nějaký smysl, nenechali by nás volit.“
– Mark Twain

Známý citát Marka Twaina, který sice zná velká spousta lidí, ale bohužel mu hrubá většina nevěří.

George Denis Patrick Carlin byl americký stand-up komik, kritik sociálních poměrů, satirik, herec, spisovatel a autor, který získal pět Cen Grammy za svá komediální alba. Byl proslulý svým černým humorem, stejně jako názory na politiku, anglický jazyk, psychologii, náboženství a různá další tabu témata.

Malinká část z jeho slavného citátu zní:

Politici, o kterých Carlin mluví a které si „volíme“ jsou jen loutky, doslova nastrčené bílé koně. Ostatně co (samozřejmě nejen) z citátu Marka Twaina výše vyplývá je, že by nás „někdo“ nenechal volit, kdyby dané volby měly vůbec nějaký smysl.

Už v samotném rozboru slova „politics“ / „politici“ můžeme vidět určitý vzkaz a jistou dávku výsměchu.

Tyto postavičky, které vidíte každý den v televizi, nadáváte na ně v hospodě, kroutíte nevěřícně hlavami nad jejich někdy komickými rozhodnutími a nařízeními, jsou buďto pouze maňásci ovládaní, zneužívaní či využívaní nejnižší pěšáci systému nebo všichni členové stejného klubu se stejným velením, příkazy a agendou, ergo je naprosto jedno, jestli tam sedí Miloš, Václav, Mirek nebo Standa.

George Bush mladší a Vladimír Putin – oba členové spolku „Svobodní zednáři“.
Trump, Putin, Erdogan a další – všichni svobodní zednáři
„Zůstaňte silní bratři lóže, ještě pár kroků a zavedeme Nový světový pořádek!“

Všichni mají své role, rozkazy a hlavně pány.

Každý, komu je propůjčena určitá moc a je dosazen na místo, musí jet přísahat svou věrnost ke „zdi nářků“ – do Jeruzaléma …

Andrej Babiš
Václav Havel
Hillary Clinton
Václav Klaus
Rakouský kancléř Sebastian Kurz
Mirek Topolánek
Donald Trump
Princ William
Lubomír Zaorálek
Miloš Zeman

Lidé jsou lehce zaprodatelní, zkorumpovatelní, úplatní a lžou…
Bůh nelže nikdy, On je Pravda. Nespoléhejte se na lidi, že vyřeší vaše problémy, nevkládejte naděje do lhářů, ale do Stvořitele nebe i země, neboť On je tou cestou, pravdou a životem…
Odvraťte se od zlého a svá srdce nasměrujte k Bohu…

Tak praví Stvořitel יהוה:


„Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Boha."
Jeremiáš 17:5
Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Stvořiteli a pomazanému jeho:
„Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“
Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.
Žalm 2:2-4
Dosazují si krále, ale beze mě; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě.
Ozeáš 8:4