Transhumanismus a „hacknutí“ milionů lidí

Ano, a oni teď mají obrovské množství dat k tomu, aby „hackli“ miliony lidí.

A jak ta data získali?

Testováním na covid …

… což nebylo nic jiného než sběr vzorků DNA celého lidstva …

A jak nás můžou „hacknout“?

Buď prostřednictvím látek, které se do nás dostanou skrze vakcíny (proto takový tlak na lidi aby se vakcinovali, proto vydírání, a brzy i tvrdé restrikce …) nebo prostřednictvím nanobotů z vakcín případně i nanočipů …

Proto se zavádí tak výkonný internet 5G a 6G, jehož prostřednictvím bude docházet k ovládání a manipulaci s lidmi na dálku jako se zombies – to je to jejich „hacknutí“ …

Digitální totalita Nového světového řádu!Hledejte Pravdu neboť jedině Pravda vás vysvobodí z otroctví tohoto světa, hledejte Stvořitele celým svým srdcem dokud je čas, protože kdo hledá, nalézá a tomu se On dává poznat a vyvádí ho z tohoto světa, který se rychle řítí svou vlastní cestou do záhuby …