Seattle 2021

Novoroční přehlídka v Seattlu v roce 2021 ukazuje jehlu pronikající do řetězce DNA a další New Age symboliku …
Taková předpověď pro lidstvo pro rok 2021 a následující roky …


Zároveň ta věž ve tvaru falusu (stejně jako egytské obelisky, které představují Baalův/satanův falus) symbolizuje zlo pronikající do lidských těl skrze vakcíny měnící DNA člověka …
Mnoho symboliky máme přímo před očima …

Celý svět leží ve zlém, celý je oklamán …

Hledejte Pravdu neboť jedině Pravda vás vysvobodí z pout tohoto světa – hledejte Stvořitele nebe i země celým svým srdcem, protože On je pramenem živé vody a věčného života a vysvobozením z okovů domu otroctví, kterým je tento svět …