Propagace vakcín na stránkách Unicef

Není náhodou, že očkovaní i zdravotníci na fotkách ukazují rukou okultní gesto „V jako vítězství (victory)“, které proslavili zednáři Churchill a Havel …

Více k tomu zde: https://www.tajemstvihudby.cz/symbol-victory/

Ve skutečnosti tento symbol znamená vítězství ďábla, elity tohoto světa totiž všechno převrací naruby v kabalistickém duchu, protože i jejich pán satan se maskuje za světlo, aby svedl a oklamal mnohé …

Hra se stínem a jiné ukryté významy
Je vidět rohatou hlavu – Bafometa – satana …
Foto z maškarního bálu Unicef. Známé tváře tohoto světa provozují prastaré rituály s lidskými obětmi, aby uctívali
jejich „boha“ satana, který jim za odměnu dává popularitu, moc, peníze …

Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Stvořiteli, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Lukáš 4:5-8

Tento svět si jde svou cestou do záhuby, nenechejte se klamat, hledejte to jediné a pravé Světlo, pramen věčného života, milovaného a obětavého Vykupitele, který vás vyvede z temnoty a uvede do pravdy …

Vyjdětě ze světa, obraťte se celým svým srdcem k Otci Stvořiteli …