Pohřeb bývalé první dámy USA

Pohřeb bývalé první dámy USA Lady Bird Johnsonové. Účastníci pohřbu z řad významných rodin a elit USA i ze zahraničí veřejně oslavují satana gestem „el cornuto“ (paroháč). Včetně katolických kněží … Vzdávají čest svému pravému „bohu“ …Ještě se někdo něčemu diví v tomto světě?

Hledejte Pravdu, hledejte pravého a živého Stvořitele, NE NÁBOŽENSTVÍ, které se vydává za světlo, ale je temnotou zakrývající úzkou a jedinou cestu ven z otroctví tohoto světa a k věčnému životu …

Zkoumejte, rozlišujte, tento svět leží ve zlém a lidé jsou oklamáni mistrem lži, klamu a podvodu a jeho služebníky. Proč elity uctívají satana?

„Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Lukáš 4:6-7

Satan je prozatimním pánem nad světem a mnoho je těch, kteří ho VĚDOMĚ uctívají pro moc, slávu, vliv a bohatství v tomto světě, ale zaprodali kvůli tomu své duše a přišli o věčný život …

Za pomíjívé bohatství v krátkém lidském životě vyměnili věčný život! Věčný život na místě, kde není utrpení, bolest, strach ani smrt!

Ať vám milující a dokonalý Otec/Stvořitel/Bůh/YHUH/יהוה žehná na cestě k Němu – k prameni věčného života!