Okultní podprahové zprávy Novinky.cz

Titulní fotografie internetových článků s jejich podprahovými informacemi samozřejmě nejsou náhodné.


Na této fotografii můžeme vidět nepatrné tetování na PRAVÉ (symbol skutků / výkonné moci) ruce člověka, který aplikuje vakcínu.


Prvnín tetováním je „hexagram“ – šesticípá hvězda. Tento symbol má hlubokou historii a byl / je využíván různými kulturami po celém světě . Tak jako každý symbol, i tento má „dva“ významy. Jak je v symbolice obecně používáno, jedná se o EXOTERICKÝ A ESOTERICKÝ VÝZNAM.


EXOTERICKÝ – tento význam je určen pro masy, obyčejné lidi a gojímy (pohanské psy, jak nás nazývají talmudisté) slouží jako jakýsi zakrývací efekt. Jedná se o nepravdivý význam.

ESOTERICKÝ – tento význam je určen pro zasvěcence, mágy, okultisty a podobně. Jedná se o skutečný, skrytý význam.

Hexagram zaujímá hned druhé místo v sekci nejsilnějších okultních symbolů. Je velmi často používán k invokaci démonů či různým rituálům. Je to obecně temný a negativní symbol, který nám má jasně naznačit, že se zde nejedná o nic čistého a správného.

(více informací o hexagramu: https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/uctivani-saturnu-satana-a-davidova-hvezda/)


Druhým tetováním je plameňák. I tento symbol nese velmi zajímavé poselství.

Starověcí Egypťané považovali plameňáky za zosobnění slunečního boha Ra kvůli jejich světlému, ohnivému peří. Jejich obraz se stal symbolem ohně, emocí a inspirace. Hieroglyf plameňáka reprezentoval červenou barvu.


Plameňák = Ra, pohanské (černé) slunce – synonymum pro Saturn. (okultisté uctívají Saturn / satana jako své černé slunce).

(více informací o uctívání Saturnu: https://odhaleni-skryte-pravdy.cz/uctivani-saturnu-satana-a-davidova-hvezda/)


Ve starověkém Egyptě ptáci sloužili k mnoha účelům a představovali symboly pro náboženství, ochranu či smrt.

Plameňáci se živí klouzavými pohyby svých zobáků ve vodě a sběrem kalu na dně. Poté využijí své velké jazyky k vymáčknutí přebytečné vody.

Hlína /zem / (eretz – hebr.) je v Písmu symbolem člověka.
Plameňák se prohrabuje bahnem, které je nasáklé spodními vodami (symbolismus spirituality satana / pohanství – opak od horních vod například – déšť).

(Genesis 1:6 I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“)

Aby symbolismu nebylo málo, víme, že plameňáci při konzumaci jídla mají hlavu vzhůru nohama.

Jíst = přijímat
Vzhůru nohama – převrácenou myslí. Toto je v okultismu nebo čarodějnictví hojně užíváno. Vezmou určitý symbol, předmět nebo myšlenku a překroutí je „vzhůru nohama“ čímž se stávají pravými opaky. Příkladem je čarodějnické odříkávání modlitby „Otčenáš“ pozpátku.
Název plameňák už jasně evokuje plamen / oheň. (také v angličtime – flamigo / flame)

Jedná se snad o náznak přijímání tzv. „CIZÍHO OHNĚ“ (satanův oheň)?
Cizí oheň = opět typické převrácení synonyma Ducha Stvořitele, který je Oheň.

Deuteronomium 4:24
יהוה, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh!

naproti tomu:

Leviticus 10:1-2
Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před
יהוה CIZÍ OHEŇ, jaký jim nepřikázal.
I vyšel oheň od
יהוה a pozřel je, takže zemřeli před יהוה.

Zajímavostí také je, že si plameňáci stavějí svá hnízda z bahna = domovem cizího ohně je hlína nasáklá spodními vodami / lidstvo naplněné špinavou spiritualitou.


Na druhé fotografii si můžeme všimnout nenápadného tetování. Jedná se tzv. „Hagal“ runu.

Hagal runa je přezdívaná jako matka run. Ve věštebných výkladech je Hagal symbolem destrukce a proměny, je jakýmsi základem, počátkem i koncem všeho. Severská tradice spojuje tuto runu s bohyní Hel, hrozivou vládkyní říše mrtvých. V magii se runa Hagal s úspěchem využívá k odstranění překážek a zbavení se zlozvyků, ale také k destruktivním a negativním kouzlům a kletbám.
Runa byla doslova přeložena jako „hail“ – krupobití a její znamení lze přirovnat k chaosu způsobenému náhlým krupobitím. Další významy tzv. „Hail“ => Chaos, tvrdé vody (tvrdé, nepoddajné národy tvrdé šíje odmítající se sklonit před svým Stvořitelem?), narušení přírodními katastrofami, nepředvídatelnými a nekontrolovanými silami.

Zprávy a varování jsou nám předávány, záleží jen na nás, jestli se zajímáme, zkoumáme a hledáme. Výmluvu nebude mít nikdo.