Obelisk

Obelisk najdeme v každém větším městě v Evropě (včetně Prahy, ale třeba i Vatikánu), ale i ve zbytku světa. Pochází z Egypta, bývá často popsán hieroglify nebo zdoben různými reliéfy.

Obelisk v Egyptě symbolizoval slunečního boha Ra.
Slovo „obelisk“ doslova znamená Baalovo kopí nebo Baalův reprodukční orgán (laicky řečeno „penis“).
Komu tedy vaše vláda slouží?
Obelisk na třetím nádvoří Pražského hradu.
Obelisk na Malé Straně se vševidoucím okem satana.

V Praze je obelisk na Malé Straně (i s vševidoucím okem, což je odkaz na satana) a dokonce přímo na Hradě je další obelisk! Ten nechal postavit svobodný zednář Masaryk a další svobodný zednář Havel na něj nechal namontovat zlatou pyramidu …

Obelisk před Bílým domem (sídlem prezidenta) v USA. Je zajímavý z několika důvodů a to, že jeho nadzemní část má výšku 555 stop a podzemní část 111 stop, takže celková velikost obelisku je 666 stop … Obelisk je symbolem falusu (penisu) a kopule Kapitolu je symbolem těhotného břicha ženy. Obelisk (Washingtonův památník) představuje Apollův falus a kopule (Capitol) představuje těhotné břicho ISIS. Takže ukázka duchovního smilstva (modlářství – klanění se cizím bohům) a zároveň přiznání, komu vlastně slouží …
Ve vodní ploše před obeliskem se odráží obraz obelisku obráceně a znázorňuje tak symboliku „as above, so below“ – jako nahoře, tak i dole …

Obelisk v Paříži.
Obelisk přímo v centru slunečního kruhu ve Vatikánu.
Komu tedy slouží katolická církev ve skutečnosti?!