Náboženství vs. živý vztah s Bohem

Náboženství jsou lidmi (vedenými satanem) vytvořené instituce (ne Bohem), které slouží k ovládání a manipulaci mas a hlavně k zatarasení cesty lidem k jedinému a pravému ŽIVÉMU BOHU a k osobnímu vztahu s Ním a Jeho následování. Bůh je totiž JEDINOU CESTOU z domu otroctví (tohoto světa), který se zběsilým tempem řítí do záhuby …
Náboženství jsou mnohdy sestavená z rafinovaných praktik, rituálů (které jsou často okultní, plné skryté magie), obřadů, ceremonií, zvyklostí a často i z bohapustého opakování a drmolení nekonečných stejných „modliteb“ stále dokola, což je autohypnóza a mantrování – uvádění sebesama do transu! Indiánské kmeny k tomu používají i opiáty a rytmické bubnování, které se stále zrychluje (trans neboli změněné vědomí člověka vás totiž otevře vlivu zlých duchů=démonů).

Náboženské symboly některých světových náboženství (popsána zleva doprava) …

Náboženství jsou důmyslnou pastí na mnohé, jsou součástí temných mechanismů tohoto světa/systému šelmy vytvořeném padlými a jejich pánem – zlým pastýřem, který pase ovce určené na porážku …
Bůh ale nechce, aby kdokoliv zemřel, proto přišel na svět v lidském těle a učil nás jak vyjít z Babylonu (světa) a jak Jej následovat a být světlem světa a vysvobodit sebe i jiné …
Hledejte Stvořitele celým svým srdcem – On je ta Cesta ke svobodě, je i Pravdou a pramenem věčného Života pro Jeho lid …
K živému vztahu se Stvořitelem nepotřebujete kostely, církve, faráře, drmolení „Zdrávas Maria“, růžence, ikony, hostie a jiné lidské výmysly, potřebujete pokleknout v soukromí před Stvořitelem, upřímně olitovat svoje špatnosti a hříchy, činit pokání (odvrátit se od všeho špatného) a vyjít ze světa – stát se světlem světa skrze Spasitele …