Hora Moria / MoriYah

Moria / MoriYah {mo-ree-yaw‘}

Ze slov:
1) רָאָה  raah (7200)      vidět
2)  יָהּ Yah (3050)         YHUH

= Yah vidí.

Co YHUH viděl na hoře MoriYah?
Viděl naprostou a bezmeznou oddanost a poslušnost (také víru) svého služebníka Abrahama, který neváhal splnit cokoliv po něm jeho Bůh žádal.
Tím, že Abraham položil na oltář své „všechno“ (nejtěžší oběť) a byl ochoten akt dokonat, tím mu bylo dáno vidět beránka v houští.

Tento předobraz nás má naučit a ukázat nám, že Otec dává svého Syna / Beránka jako vykoupení pro ty, kteří jsou (stejně jako Abraham) připraveni obětovat všechno, bude-li to třeba …