Halal-U-Yah / Haleluja – význam

HalalUYah / Halal-Lu-Yah

Halal – Chválit הָלַל

Lu – druhá osoba množného čísla

Yah / JHVH – Stvořitel / Bůh / יְהוָֹה

Zvolání „HalalUYah / Halal-Lu-Yah“ se dá přeložit jako výzva všem okolo:

„Chvalte JHVH“ nebo „vzdejte chválu / slávu JHVH“

Jeremiáš / YieremiYahu 10:6 Nikdo není jako ty, JHVH, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou bohatýrskou sílu.