Globální elita – hnízdo zla

Stejný klub, stejné zájmy, nemocní psychopaté, kteří připravují přechod (transformaci) současného systému do Nového světového řádu – absolutní digitální totality, kdy bude člověk sledován na každém kroku a ztratí veškeré soukromí. Už teď vidíme sjednocovaní společnosti pod záminkou boje proti covidu pod hesly „Společně to zvládneme“, atd. Společnost se nejlépe sjednocuje, když vytvoříte společného nepřítele. To věděli všichni krvelační diktátoři historie …

Vstupenkou do Nového světového řádu bude vakcína. Je to smlouva s ďáblem. Získáte výhody systému o jakých se vám doposud nesnilo v tomto krátkém životě, ale přijdete o věčný život …

„Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Lukáš 4:6-7 B21

Ti, kteří vypustili covid, ti vám nabízejí i „záchranu“ v podobě vakcíny. Je to hra stejných lidí s vašimi životy!

Covid byl vytvořen pro vakcínu, ne vakcína pro covid!

Žádný člověk vás nezachrání (a už vůbec ne vakcína!), zachrání vás jenom, když se obrátíte celým svým srdcem ke Stvořiteli a z lásky k Němu budete plnit Jeho přikázání, Zákon platný po všechny generace – Tóru – a žít podle Tóry tak jako nám ukázal Spasitel – Živá Tóra.

Ať vám Otec žehná na cestě k Němu – k prameni živých vod, ke zdroji věčného života …