Fanatismus / žárlivý Bůh – vysvětlení

Exodus 34:14
Nebudeš se klanět jinému bohu,
protože YHUH / יהוה,
jehož JMÉNO = DUCH je Žárlivý,
je Bůh žárlivě milující.


Žárlivý = qanna (hebrejsky – strong označení 7067) (znaky – Quoph nun aleph)

Toto slovo je blíže k výrazu „FANATIK“ a je užíváno pouze ve spojitosti se Stvořitelem

My jsme stvoření na obraz a podobu Stvořitele

On je ohledně nás „fanatický“ = horlivý / dychtivý

Stejná rovina platí i pro nás / jako skutečné větve jsme ohledně Něj „fanatičtí“, horlivý a dychtiví

JEHO DUCH = OHEŇ HOŘÍCÍ PRO NÁS

YHUH hledá ty, jejichž srdce a celé bytí HOŘÍ PRO NĚJ

Svět toto nazývá FANATISMEM = קַנָּאוּת, základ slova „fanatismus“ je horlivý = QANNA

To je důvod PROČ MÁ FANATISMUS JEDINĚ a pouze negativní význam

Vysvětleno v latině = jazyku vyvinutém pro vyvolávání démonů

FANATISMUS (z latinského příslovce fānāticē (fren-fānāticus; nadšený, extatický; zuřící, fanatický))

je víra nebo chování zahrnující NEKRITICKÝ ZÁPAL
nebo NUTKAVÉ / UTKVĚLÉ NADŠENÍ / ZÁPAL

Jsem horlivý = dychtivý = „hořící“ pro mého Stvořitele a Spasitele

Jeho Duch hoří ve mně

Mé srdce a cele bytí je zde k jeho oslavě

Můj Stvořitel a Spasitel, který je „fanatický“ = dychtivý = hoří pro mě.