Dva zločinci po bocích Syna

Dva zločinci pověšení na dřevě vedle Syna jsou obrazem lidstva, které si samo volí svou cestu.

Pokud se neobrátíme, dokud dýcháme, jsme všichni na cestě k smrti, proto musíme během života učinit rozhodnutí, zda na té cestě chceme zůstat nebo ji vyměníme za skutečnou Cestu vedoucí k životu.

Jedni odmítají i přesto, že se zmítají ve smrtelných křečích a stojí před koncem, jako nyní.

Druzí naopak přijmou Ducha skrze Syna/syny poslané Otcem.

Lukáš 23:43
Spasitel mu odpověděl: „Pravdu, pravím ti, dnes budeš (jedno v Otci) se mnou v ráji.“