Dolarová bankovka – rozbor symboliky

Přední a zadní strana jednodolarové bankovky.

Přední strana (horní část obrázku):
George Washington – první prezident USA, svobodný zednář 33. stupně, stál v čele vojsk třinácti kolonií (Kontinentální armády), které vyhrály válku za nezávislost nad Velkou Británií. Jeho podobizna je vytesána na Mt. Rushmore – obří soše vytesané do skály zobrazující 4 nejvýznamnější americké prezidenty (společně s Thomasem Jeffersonem, Theodorem Rooseveltem a Abrahamem Lincolnem).


V pravém horním rohu je malá sova. Sova je iluminátský symbol, který slouží jako taková oslava tajných vědomostí, kterými Illumináti disponují. Hojně si ji nechávají tetovat slavné osobnosti. Ukazují tím světu, že prošli určitým stupněm zasvěcení.

Zadní strana dolarové bankovky.

Zadní strana:
Nedokončená pyramida, nad níž se vznáší vševidoucí oko (satana) v trojúhelníku obklopeném paprsky. Nápis nad pyramidou „Annuit Coeptis“ je z latiny a znamená „(On) schválil (námi) započaté“ nebo „(On) požehnal započaté (on = satan). “ Nápis pod pyramidou „Novus ordo seclorum“ je též z latiny a znamená v překladu „Nový světový řád.“ Pokud tedy vševidoucí oko nad pyramidou je oko satana, znamená to, že satan schválil budování Nového světového řádu, který už probíhá v plném proudu …
V základech pyramidy nalezneme nápis psaný římskými číslicemi MDCCLXXVI (1776), což může být rok založení USA (Deklarace nezávislost Spojených států amerických). V témže roce ale také univerzitní profesor církevního práva z Ingolstadtu a svobodný zednář Adam Weishaupt založil v Bavorsku řád Illuminátů, což je tajná společnost sdružující vlivné a mocné politiky, bankéře, osobnosti kulturního života, manažery korporací a mnoho dalších.


Když k nedokončené pyramidě přiložíme hexagram (silný okutní symbol k invokaci démonů do našeho hmotného světa), dostaneme slovo MASON (zedník, zednář!). Původ i název Svobodných zednářů se totiž odvozuje od cechů zedníků a stavitelů, což je tajná společnost provádějící okultní rituály a používající satanské symboly (také kódovali do jejich staveb jejich „posvátnou geometrii“).
Orel je pokládán za základní symbol americké republiky. Má představovat svobodu a sílu a je součástí velké pečeti USA (The great seal). Podle zednářů je orel symbolem počátku (byl také vtělením boha slunce Rá/satana). Orel jako Fénix – opět odkaz na Nový světový řád, který povstane jako tento bájný pták z popela naší civilizace …

Stále stejný symbol světa/systému šelmy …

Na zadní straně můžeme dále vidět:
13 pěticípých hvězd (ve tvaru hexagramu – symbol pro invokaci démonů), na olivové ratolesti v pravém orlím spáru je 13 listů, v levém spáru je 13 šípů, 13 příčných čar a svislých pruhů na štítu, pyramida má 13 pater – pro všechny tajné společnosti je číslo 13 symbolicky velmi důležité. Symbolizuje znovuzrození, regeneraci a může znamenat i smrt starého a zrození nového. Je to i symbol zla, Satana. Staré zemře, nové se zrodí – podle zednářského hesla „Ordo ab chao“ (Pořádek z chaosu). V celém světě dlouhodobě vyvolávají chaos, války, nepokoje, drží většinu lidí na pokraji chudoby cíleným ekonomický útlakem a zadržují patenty přínosných technologií pro lidstvo, cíleně znehodnocují ovoce a zeleninu genetickými modifikacemi, jídlo a vodu zamořují jedy, odvádí lidstvo do záhuby dlouhodobou manipulací a demoralizací, atd. Stupňují tlak na člověka ve všech oblastech lidské společnosti a až to bude neúnosné a lidé se vzbouří, tak „oni“ přijdou se svým Novým světovým řádem jako řešením na všechny problémy! Tento režim bude zpočátku vypadat pěkně, ale postupně se ukáže v pravém světle!
Na orlově levém křídle je 32 per a na pravém 33, což se může vztahovat k 32. a 33. stupni zednářství (33. je nejvyšší). Na tomto stupni zasvěcení už zednáři ví velmi dobře, že slouží Luciferovi/satanovi.
Nápis „E pluribus unum“ by se dal přeložit jako „Z mnohých jeden“, což by se mohlo také vztahovat k Novému světovému řádu, protože v průběhu historie už se na světě vystřídalo mnoho vládnoucích systémů, ale brzo tu budeme mít ten poslední jaký tu ještě nikdy nebyl – absolutní totalitu Nového světového řádu!
Oba latinské nápisy mají dohromady 13 písmen. Podle mého osobního názoru by mohlo číslo 13 značit i pořadí písmen v abecedě. První písmeno je „A“ a třetí písmeno je „C“. Máme AC, což je zkratka pro AntiChrist … A pro Antikrista je celý tento řád budován! On bude jeho vládcem a vykonavatel satanovy moci!
Například význam názvu jedné světově proslulé kapely – AC/DC – AntiCrist/Death to Christ (Antikrist/smrt Kristu) ….

Všímejte si symboliky a dění všude kolem sebe, buďte obezřetní a moudří, hledejte Pravdu neboť jedině Pravda vás vysvobodí z tohoto světa, který je domem otroctví …

Poproste Boha/Otce Stvořitele/YHUH/יהוה o pomoc a vedení dokud je čas …

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.   Matouš 7:7-8 

Ať vám všem Otec žehná, přátelé!