Coexist – jedno světové náboženství

Významný projekt Nového světového řádu a jednoho univerzálního světového náboženství ve Spojených arabských emirátech, který zahrnuje kostel, mešitu a synagogu. Tato zástavba známá jako „Dům Abrahamovy rodiny“ se bude nacházet na ostrově Saadiyat v Abu Dhabi …

Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Kniha Zjevení 13:8