Co je to stupidita

Stupidita je zažité schema myšlení a chování, kdy stupidní (byť vzdělaný a inteligentní) člověk odmítá z nějakého důvodu analyzovat (vyhodnocovat) informace z vnějšího světa a to i přesto, že je to v jeho zájmu, v zájmu jeho bezpečí či záchrany života. Stupidita je druhem pasivity.

Důvody tohoto stavu (stavu absence myšlenkové aktivity, druh myšlenkové pasivity) jsou tyto:

1) lenost

2) výchova (přejatý způsob myšlení, myšlenková schemata zděděná po rodičích, po předcích)

3) oklamání (domněnka, že není potřeba zaujmout aktivní postoj k životu). Stav podobný hypnóze* (člověk se dobrovolně podvolí vnuceným schematům, sugescím) *hypnóza, hypnósa (z řeckého hypnos – spánek):uměle navozený změněný stav vědomí, připomínající spánek, vyznačující se zvýšenou sugestibilitou a podrobivostí vůči příkazům (slovník cizích slov)

4) strach (člověk, který se stal obětí zastrašování, brutálního násilí, manipulace, panovačnosti, ponižování, nemá dost vnitřní síly a podléhá strachu z neznámého)

5) idealismus (snílek idealizuje svět kolem sebe a idealizuje i lidskou povahu a celé lidské pokolení, lidstvo) Takový člověk je přesvědčen, že můžeme vybudovat nové a lepší lidstvo svými ušlechtilými myšlenkami a představami o lidech.

6) neochota vyjít z komfortní zóny, ze zóny bezpečí či vlastního pohodlí

7) nedůslednost a nedostatečná láska k pravdě

8 ) neochota konfrontovat lež, pokrytectví a nepravost

9) hledání falešného pocitu bezpečí, úkryt “ v davu“. Stranění názorům většiny na úkor poctivosti a pravdy (falešný úkryt)

10) strach z bolesti (člověk se bojí podívat na sebe, do svého nitra a kriticky zhodnotit své chování a smýšlení – je to často nepříjemné a bolestivé). Hledá útěchu ve snadno přístupné polopravdě nebo lichotivé lži, a pak žije ve vlastní iluzi (aby se vyhnul někdy i kruté realitě)

11) nedostatek odvahy nebo deprese

12) lhostejnost (zatímco motivy strachu lze pochopit či omluvit, lhostejnost je těžko pochopitelná, protože vychází z přebujelého Ega a je to forma pýchy)

13) víra v člověka (humanismus, modlářství)

14) víra v tradici (modlářství)

15) víra v duchovní vůdce (spoléhání na člověka – na pastora, na učení církve, na církevní tradice, tradiční učení – a to bez kritického zkoumání)

16) selhání úsudku, absence kritického myšlení (člověk se spokojí s myšlenkovými zkratkami a schematy, protože mu to z nějakého důvodu vyhovuje). Smysly takového člověka nejsou vycvičené ve vyhodnocování situací a informací, jeho rozvaha je povrchní. Má-li takový člověk velké Ego, má sklon ke kritizování a odsuzování a domnívá se, že užívá „kritického myšlení“.

17) selektivní myšlení (z množiny faktorů si člověk k vyhodnocení situace vybírá pouze některé informace, proto chybuje v úsudku) Příčinou bývá velké Ego, lenost, povrchnost nebo narcisismus.

18) lnutí k tradici (člověk vymění tradici za pravdu, protože nemiluje dostatečně pravdu a na své cestě hledání pravdy není dostatečně poctivý či pilný)

19) Samospravedlnost (samospravedlivý člověk si neklade otázku „Chybuji?“)

20) Narcisizmus (je-li samospravedlnost podepřena narcisizmem, pak takový člověk opravdu neumí rozpoznat svůj omyl, protože jeho sebeláska mu to nedovolí). Člověk zahleděný do sebe je velmi krátkozraký, jelikož jeho svět se skládá ze zrcadel narcisizmu, kde vidí jenom sebe samého. Narcisizmus je forma pýchy. Je to nebezpečná forma pýchy. Je to tatáž forma pýchy, která způsobila pád Lucifera …

Převzato od sestry Anny.