Budeš mými ústy Jeremiáš 15:19-21

Yirmeyahu / Jeremiáš 15:19‭-‬21‬

Nuže, toto praví JHVH:

„Pokud se obrátíš, já tě obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. Ať se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim. Postavil jsem tě proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych tě zachraňoval a vysvobozoval, praví JHVH.
Z rukou zlých lidí tě vysvobodím a ze spárů tyranů tě vykoupím.“

1) Obrat se ke mně – hledej mě skutečně, celým srdcem.

2) Obnovím tě – narodíš se z mého Ducha – narovnám tě / pozvednu z prachu.

3) Staneš se mým služebníkem, zaujmeš své místo mém šiku.

4) Musíš být opatrný a rozlišovat mezi vzácným a bezcenným / vedoucím k životu a ke smrti.

5) Pak můžeš být mými ústy – Já jsem pravda, proto i ty musíš rozlišovat a říkat jen pravdu.

6) Mluv k nim (ke světu) nekvašené Slovo.

7) Ať oni přijmou nebo nechají být, ty se však nepřizpůsobuj. Kdo má slyšet uslyší.

8) Mnohým pravda drásá uši – budou proti tobě bojovat, ale jsi mými ústy – Já jsem s tebou.

9) Obyvatel země, tyran, zlý člověk nad tebou nemá moc – patříš mě.