Blížící se totalita a transhumanismus

Totalita Nového světového řádu se neúprosně blíží, restrikce a nejrůznější opatření, která nás připravují o naše práva a svobody přibývají jako houby po dešti a šílenství postupně graduje! Lidé jsou elitami vtahováni do revoluce, jsou k ní nuceni a vedeni, i když o tom většinou netuší …

Přesně tohle je plánováno, postupně se utahuje smyčka nad obyčejnými lidmi, odhalují se (cíleně) zločiny vládnoucího systému, protože ELITY mají v plánu svrhnout starý (současný) vládnoucí systém a nastolit nový systém – Nový světový řád!A nastolí ho a to se vším, co k takové absotutní totalitě patří … Sledování lidí na každém kroku (i doma), úplná ztráta soukromí člověka, vyřazení člověka ze společnosti (pokud nepřijme vakcínu a COVID PAS – později zřejmě čip – nebude moci nakoupit jídlo, podnikat nebo mít zaměstnání, jít k doktorovi, atd), likvidace těch nedodržujících pravidla, možný je i kreditní sociální systém jako v Číně (takové evidence vaší poslušnosti systému – https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_soci%C3%A1ln%C3%ADho_kreditu, atd.

IOT (internet věcí) celosvětová síť, jakési propojení lidí v rámci komunity Nového světového řádu. Síť kolem země, ze které nikdo neunikne. Obří cloud (virtuální úložiště dat), kde budou absolutně všechny informace o každém člověku, jakési „jednotné vědomí lidstva“ napojené na vládce NWO antikrista!Je vysoce pravděpodobné, že přes technologie a implantáty vsazené do lidského těla bude možné člověka zcela ovládat – jak fyzicky, tak duševně – řídit jeho pohyb (případně ho na dálku zabít), řídit jeho vědomí, emoce, myšlenky, manipulovat s tím, co vidí, slyší, atd. Vzniknou jakési zombies, které ale budou mít pocit, že žijí … A proto i tolik prediktivního programování v filmech a seriálech, PC hrách (Black Mirror, a mnoho dalších). Všechno tohle má ale jediný cíl – zabránit lidem v hledání Pravdy, zamezit jim cestu k věčnému životu ve světě bez utrpení a smrti, zatarasit jim cestu ke Stvořiteli! V poslední době vidíme všude kolem nás (řízený) rozklad Božího řádu. LGBT hnutí postupně protlačuje zákony o více pohlavích, také se snaží legalizovat pedofilii a zoofilii, probíhá sexualizace dětí už ve školce, podpora transgenderismu, a také postupné podsouvání myšlenek trashumanismu do lidských myslí („vylepšení“ člověka), a další.

Tohle všechno je práce satana/hada/draka/Lucifera/antikrista a jeho příprava na poslední tažení, na finální útok na lidstvo! Ví totiž dobře, že příchod Syna Božího je za dveřmi a s Ním i poslední soud! Satan má málo času a proto se zuřivostí chce zničit ještě co nejvíc lidí …To úzce souvísí i s TRANSHUMANISMEM, což je předělávání lidí na stroje pod záminkou „vylepšení“ schopností a zdraví člověka, aby je mohli lépe připojit do sítě … Čtvrtá průmyslová revoluce – propojení člověka a stroje (cyborg, nový druh, ani muž ani žena, zničení Bohem ustanoveného řádu – Bůh stvořil muže a ženu!). Už v samotném názvu je obsažen význam této agendy Nového světové řádu:TRANS – transformovat, přetvářet, přeměnit a nebo změněný stav vědomí! Člověk se změněným stavem vědomí je lehce ovládnutelný až „naprogramovatelný“ (viz hypnoza, MK Ultra, a jiné)HUMAN – z angličtiny člověk. Čili přetvořit člověka, zničit Boží řád …Je třeba hledat Otce Stvořitele יהוה dokud je ještě čas a než se začne s vakcinací! Vakcína proti covidu má být totiž vakcína nové generace, která mění DNA a RNA člověka …

Hledejte Stvořitele a Spasitele, proste Jej o pomoc … Otec/Bůh/Stvořitel/YHUH/יהוה je dobrý, nechce aby nikdo zahynul, ale abyste k Němu nalezli cestu a žili jste …

Kamerové systémy ve všech městech světa, na ulicích, v metru, na nádraží, ve veřejných budovách, kdekoliv můžou být … Dnešní software dokáže rozlišit detaily obličeje, existují i termokamery, které zachytí vaši teplotu a hned vás systém může vyhodnotit jako potencionálně nemocného covidem a můžete se velmi rychle ocitnout v karanténě …

Velký bratr tě sleduje!
Knihu 1984 od George Orwella doporučuju každému, kdo chce vědět, kam tento svět směřuje …
Opět symbolismus oka – vševidoucí oko satana, pod jehož dohledem a nadvládou je tento svět a brzo bude jasné i těm, kteří dosud pochybovali …

Propojení celého světa extrémně rychlým internetem je samozřejmě propagováno médii jako přínosná věc, ale jak to tak bývá v tomto chorém světě, povede to jenom k totální ztrátě svobod a soukromí jedince a k absolutnímu dohledu systému nad člověkem …

IOT (internet věcí) celosvětová síť, jakési propojení lidí v rámci komunity Nového světového řádu. Síť kolem země, ze které nikdo neunikne. Obří cloud (virtuální úložiště dat), kde budou absolutně všechny informace o každém člověku, jakési „jednotné vědomí lidstva“ napojené na vládce NWO antikrista!

Je IOT (Internet of Things / Internet věcí) nebo IOT (Illuminates of Thanateros / Thanaterosovi Illumináti) ?
Všechno je to Magie Chaosu. Pokud někdo sdílí memy memes Tesly, které podporují jeho nápady….dávejte pozor, je jedním z nich.
Jméno „Thanateros“ je kombinace jmen „Thanatos“ a „Eros“ – řečtí bohové smrti a sexu.
Ideou je, že sex a smrt reprezentují pozitivní a negativní metody dosažení „magického vědomí“. Slovo „Illuminates /Illuminati“ se používá v souladu s tradicí poslání takových společností – ve kterých ti, kteří dosáhli tajů magie, pomáhají přinést ostatním toto mistrovství – „(the) illuminati“. Formální název tohoto paktu se nazývá „Magický pakt Illuminátu Thanaterose, což je obvykle zkráceno na „Pakt“. (Wiki)
„ V roce 1926 jsme viděli první predikce tzv. Internetu věcí. Vraťme se zpět do doby, kdy Nikola Tesla řekl Colliersově magazínu v interview následující:
„Až bude bezdrátovost perfektně aplikována, pak se celá planeta přemění v jeden velký mozek, kterým fakticky je a všechny věci se stanou částicemi skutečného a rytmického celku ……a nástroje, skrze které budeme schopni toto dokázat budou úžasně jednoduché v porovnání s naším nynějším telefonem. Člověk bude schopen nést si jeden přístroj v kapse od vesty.

Ten mrak uprostřed – jakési satanovo „nebe“ – cloud! Velká informační databáze, která zajistí antikristu „vševědoucnost“, šipky oběma směry značí zpětnou vazbu, takže antikrist/satan bude moci po připojení se člověka do sítě sdílet všechny informace o něm (včetně jeho myšlenek – skrze Neuralink!) a také ho i ovládat …

Antikrist bude dost možná AI (umělá inteligence) ovládající lidstvo skrze cloud …
Logo firmy Oodless Technologies mi evokuje slovo Godless – bezbožný! Bezbožné technologie, což by naprosto souhlasilo s jejich smyslem vzniku, protože mají lidem zabránit v cestě k Bohu Stvořiteli יהוה!
Navíc to písmeno „O“ v tom logu je stylizováno jako oko se slunečními paprsky, což je opět odkaz na vševidoucí oko satana a sluneční kult Baala/satana …

Bitcoin – virtuální měna. Všechno se převádí do digitální formy, protože přes digitální technologie je lidstvo lehce ovladatelné a sledovatelné!

Bankomat na bitcoiny s vševidoucím okem satana …

Podkožní implantáty.

RFID čip, jeden z možných nástrojů zotročení lidstva, i když dnes už existují sofistikovanější technologie jako mozkové implantáty, atd. …

Covidpass – žijte jako otroci a zaprodejte se systému za možnost cestování …

Cestování už brzo nebude vůbec možné bez Covidpassu a obávám se, že tímto to všechno teprve začíná …

Certifikát (potvrzení) o vakcinaci, identifikace a AI (umělá inteligence). „Autoři“ covidu 19 nám tím jasně říkají, že covid je příprava na umělou inteligenci a soužití s ní (tranhumanismus a robotizace ve všech oblastech lidské společnosti), jakýsi přechod do nové doby digitální totality a společnosti cyborgů …

Jedno z božstev uctívaného elitními Svobodnými zednáři a Jezuity je z části kozel spojený s polovinou mužského a polovinou ženského těla (je oboupohlavný), představující satanského kozla Bafometa. Aleister Crowley a Albert Pike, stejně jako mnoho jiných nosili symbol Bafometa. Vládne nám psychopatická satanistická elita, takže doufám, že se sakra konečně probudíte a začnete chránit naše děti!
Globální elita razí agendu zahrnující plán pro androgenizaci společnosti. Muži se stávají zženštilými až ženskými a ženy naopak zmužštělými až mužskými. Rozdíl mezi pohlavími je postupně smazáván! Ba co víc, transgenderové celebrity jsou používány k matení heterosexuálů a jejich náhledu/přitažlivosti ke gayům či lesbám.

Ze stránek Aliance pro rodinu …

Ano, „bůh“ svobodných zednářů a jiných, modla LGBT hnutí …

Neuralink Corporation – společnost satanisty Elona Muska, který své dítě pojmenoval jako robota – „X Æ A-12“,
vyvíjí implantovatelná rozhraní mezi mozkem a strojem (brain-machine interface, BMI). Přeloženo do češtiny – oni pracují na propojení člověka a stroje – čtvrtá průmyslová revoluce – vytvoření digitálně/počítačem ovládaného cyborga …

Antikrist? Centrální mozek lidstva?
Obrázek někdy řekne více než 1000 slov …

Digitalizace myšlenek, pocitů a jednání člověka, přeměna Otcem Stvořitelem vytvořeného člověka na monstrum ovládané přes 5G/6G síť …

Scény ze scifi filmů se rychle stávají šílenou realitou …

„Evoluce“ člověka na cyborga – zčásti člověk, zčásti stroj …

Z loga transhumanismu je patrné mnoho – logo je vetvaru oka („vševidoucí“ oko satana) a vevnitř je h+. H jako human/člověk a znaménko„plus“ jako vylepšení …
S tím souvisela i dlouhodobě prováděná eugenika ve světě (zdaleka ne jenom u nacistů).
Oni vytváří „člověka“ Nového světového řádu, napůl člověka a napůl stroj napojený nepřetržitě na síť a ovládaný dočasným loutkařem tohoto světa – satanem!

„Člověk“ Nového světového řádu? Na tomto pracuje Elon Musk …