Alkohol – původ slova

Co vlastně znamená slovo alkohol?

Začněme nejprve tím, že se podíváme na etymologii slova „alkohol“. Etymologie znamená základ či původ slova, z čehož je dané slovo odvozené.

Slovo „alkohol“ pochází z arabského „al-Kuhl“, což v překladu znamená „duch, který pohlcuje / požírá tělo“. „Al-Kuhl“ je tedy původní základ pro anglické slovo „ghoul“.

V lidové kultuře Středního východu slovo „ghoul“ označuje zlého démona, který údajně pojídá lidská těla, krade mrtvoly a unáší děti.

Slova „alembic“ a „alcohol“ jsou metaforické názvy pro „vodu života“ neboli „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň nejčastěji poukazují na destilovanou tekutinu, která má původ v magických pokusech a experimentech alchymie Středního východu.

Nevystavujte se působení duchovního světa, zničí vás to!

Hledejte Pravdu neboť jedině Pravda vás vysvobodí z okovů tohoto světa, který je domem otroctví …

Hledejte Stvořitele יהוה, který je cestou ke svobodě, pravdou, a pramenem věčného života!