Agenda pro 21. století

Satanistické elity tohoto světa dlohodobě plánují budoucnost celého lidstva. Blížíme se závratnou rychlostí do posledních časů – doby konce, kterou budou provázet přímo neuvěřitelné události …

Mnoho biblických proroků mluvilo o tom, co přichází a co neodvratně přijde na lidstvo a to o čem konkrétně mluvili, se nám v této době odkrývá …

Lidé se neponaučili z historie (a je i pravdou, že historie byla zmanipulována a zkreslena vládnoucími rody a jejich zaprodanými služebníky), lidé se neponaučili ani z vlastních chyb, neodvrátili se od zlého, nehledají dokonalého a milujícího Stvořitele, ale svou vlastní slávu, prospěch, bohatství a uznání, velmi často i za cenu podvodů, lži, krádeže, vraždy …

Tento svět leží ve zlém a celý je oklamán otcem lži, úskoku a podlosti, který byl vrahem od počátku a nestál v pravdě …

Hledejte Pravdu neboť jedině Pravda vás vysvobodí z pout otroctví tohoto světa, který se řítí zběsilou rychlostí do záhuby …