11. září 2001 – Operace pod falešnou vlajkou

Jedna z metod systému jak nás dostat tam kam vládnoucí elity potřebují, se nazývá „Operace pod falešnou vlajkou“ (False flag). Typickým false flagem byl incident v Tonkinském zálivu, kdy údajně vietnamské torpédové čluny zaútočily na americké lodě a tím začala krvavá a zběsilá řež – vietnamská válka, kde se americká armáda neštítila použít proti lidem ani chemický koktejl Agent Orange, kvůli kterému se dosud rodí mnoho postižených dětí … Zajímavostí je, že americký křižník Maddox, který se podílel na vyvolání války ve Vietnamu, měl číslo 731 (7+3+1=11, což je číslo odpadnutí) – stejně jako japonská jednotka ze druhé světové války, která proslula svou krutostí a brutálními pokusy na lidech (mnoho ze členů této jednotky po válce nebylo potrestáno za válečné zločiny, ale udělali kariéru v japonském zdravotnictví a část z nich dostala novou identitu v USA výměnou za výsledky jejich výzkumů na lidech) …

Pak je tu i známé přepadení vysílačky v Gliwicích, kdy se příslušnici SS převlékli do polských uniforem a zinscenovali přepadení německé posádky, čímž před světem ospravedlnili následné napadení Polska …

Dalším typickou operací pod falešnou vlajkou, která odstartovala a „ospravedlnila“ invazi do arabských zemí a razantní ožebračení práv a svobod amerického lidu (Patriot Act), bylo 11. září 2001 a s ním spojené „teroristické útoky“, které se staly (a tak to bylo plánováno a nachystáno) záminkou pro „boj proti terorismu“ … Takže vlastně opět vyvolávat chaos, násilí a smrt, protože to je to, co choré elity tohoto světa milují a čím uctívají jejich pána, čím mu slouží a za co mají pak odměny v tomto padlém světě …

Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ Matouš 4:8-9

Baal/satan/Moloch/had/drak/ďábel/Lucifer/Shiva – různá jména pro stejnou osobu! Už staří Kanáanci uctívali Báala lidskými obětmi (dokonce vlastní děti házeli do ohně) a toto samé dělají dodnes elity tohoto světa …

11. září mělo mnoho významů a účelů, ale jeden z nich byl i obrovský obětní rituál před zraky celého světa, kdy bylo obětováno na 3000 lidí …

Proto hledejte Pravdu, neboť jedině Pravda vás osvobodí z tohoto padlého světa, který se rychle řítí do záhuby …

11. září 2001 svět obletěly tyto a jiné záběry z údajných teroristických útoků na New York, na dvě věže Světového obchodního centra a na Pentagon. Je kolem toho spousta „záhad“ a otazníků …

Devatenáct sebevražedných útočníků s nožíky na otevírání krabic tehdy údajně uneslo čtyři letadla komerčních společností American Airlines a United Airlines, všem se povedlo přemoci posádku, přelstít celou leteckou obranu USA a narazit do dvou mrakodrapů v New Yorku i do nejstřeženější budovy světa Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany ve Washingtonu. Dalšímu útoku pak zabránili pasažéři jednoho z unesených letadel, kteří přemohli únosce, ale letadlo se zřítilo. Zřejmě mělo narazit do budovy WTC 7 (ta byla asi 100 m od dvojčat), ale ta spadla i tak sama od sebe (opět řízená demolice jako u věží WTC za použití časovaných náloží a nanotermitu na ocelové nosníky – možnost je i použití HAARPu).
Tato událost nebyla nic jiného než další fáze nástupu NWO (Nového světového řádu) a radikální okleštění práv a svobod občanů USA (samozřejmě to také posloužilo jako záminka vpádu do zemí, kde se ukrývali údajní teroristé) …

Bez komentáře …

Na obrázku je pomocí modelu letadla ukázáno, že v žádném případě poškození budovy Pentagonu není od nárazu letadla daného typu, které bylo uneseno … Není totiž od vůbec žádného letadla …
Nenašli se dokonce ani žádné trosky letadla, dokonce ani letecké motory ze slitin titanu, které se zatím našly u KAŽDÉ letecké nehody na světě …

Ano, to by zajímalo mnohé …
Když se nám blíží to dvacáté výročí …

Hned po útocích z 11. září se v atmosféře žalu nad mrtvými, vzteku a neustálé mediální masáže začal v kongresu Spojených států prosazovat zákon – tzv. Patriot act. Je zajímavé, že senátorům, kteří nechtěli tento zákon podpořit, začaly chodit balíčky s antraxem. Ti pak náhle změnili názor …
Patriot Act byl prosazen (mimochodem obsahuje zavedení stanného práva, domovní prohlídky bez soudního příkazu, uvěznění bez uvedení důvodu, atd.)!

Tak jako existuje hmotný svět, existuje i ten duchovní. Padlí andělé (démoni) slouží svému pánu satanovi a 11. září mu obětovali 3000 lidí …

Další z démonických tváří viditelná v plamenech hořící věže Světového obchodního centra …

Tvář Ahrimana, jednoho z nejvyšších démonů v hierarchii zla … Okultisté jako Rudolf Steiner (autor busty na obrázku) mají přístup do duchovního světa a proto i znají tváře jednotlivých padlých …

Existuje hmotný svět a duchovní. Ve hmotném žijeme my – jsme stvořeni z hmoty/hlíny/prachu. V duchovním světě žijí nehmotné bytosti. Stejně tak jako Bůh je Duch (duchovní bytost) a po tomto našem hmotném světě chodil jako člověk – tedy v lidském HMOTNÉM těle – jako Spasitel, Vykupitel – YahuSha ha MashiAH (Mesiáš).

Hledejte Stvořitele – pramen živých vod a věčného života, odvraťte se od zla tohoto světa, od skutků tmy a obraťte svá srdce k milujícímu Stvořiteli!