Zdravím vás

vítejte na mých stránkách, kde se vám pokusím poodhalit závoj lží a manipulací tohoto světa a společně pronikneme do tajů světového dění i duchovních výšin Slova samotného Stvořitele.

Přeji vám z celého srdce, abyste poznali Pravdu, neboť jedině Pravda vás vysvobodí z okovů temnoty a otroctví tohoto světa, který se řítí svou vlastní cestou do záhuby …

Ať vám Otec žehná a naleznete Jej – pramen živých vod a života věčného!